fbpx

Avtrekksvarmepumper

Med en NIBE avtrekkssvarmepumpe, betaler du bare halvparten for oppvarming og varmt vann, sammenlignet med konvensjonelle løsninger. Resten er gratis

NIBEs avtrekksvarmepumper gjenbruker luft fra boligens ventilasjonssystem til oppvarming av boligen og tappevann. Sammenlignet med konvensjonelle løsninger reduseres energikostnadene med opp til 50 %.

Teknologien i NIBE sine avtrekksvarmepumper går ut på først å ventilere boligen og så tilbakeføre varmeenergien i ventilasjonsluften til bruk mot varmtvannet og varmesystemet i boligen. En avtrekksvarmepumpe gjenbruker altså gammel, brukt luft.

Med en NIBE avtrekkssvarmepumpe, betaler du bare halvparten for oppvarming og varmt vann, sammenlignet med konvensjonelle løsninger. Resten er gratis.

NIBE dominerer test av avtrekksvarmepumper
Den Svenske Energimyndigheten har utført en test av avtrekksvarmepumper med turtallsregulering. Testresultatene viser at svenske NIBE F750 er den modellen som vinner sammenlagt

Avtrekksvarmepumper

Trenger du hjelp med valg av varmepumpe?